Autorizarile Companiei

Calitatea serviciilor oferite de ECKON CEI este garantată de posesia autorizațiilor specifice domeniului de activitate, de implementarea sistemului de management al calității și nu în ultimul rând de personalul calificat autorizat să desfășoare aceste activităti.

Toate autorizațiile și certificările obținute de ECKON CEI vin să asigure clienții că fiecare proiect realizat îndeplinește parametrii tehnici și este efectuat cu cel mai mare grad de răspundere, siguranță și calitate desăvârsită.

-          Certificare ISO 9001:2008, 14001 și 18001;
-          Autorizare ISCIR;
-          Autorizare ISU;
-          Autorizare ANRE;
-          Personal calificat autorizat ANRE, ISCIR, proiectanți, instalatori și sudori, RSL, RTS, RSVTI, tehnicieni PSI.

 
4-0.jpgISO 9001
4-1.jpgISO 9001 EN
4-2.jpgISO 14001
4-3.jpgISO 14001 EN
4-4.jpgOHSAS 18001
4-5.jpgOHSAS 18001 EN
4-7.jpgISU
4-6.jpgAtestat Primarie
4-7.jpgAutorizatie Gaze
4-7.jpgPDIB-ANRE
4-7.jpgEDSB-ANRE
4-7.jpgPDSB-ANRE
4-7.jpgISCIR<400KW
4-7.jpgISCIR P=1000KW
4-7.jpgISCIR P=5000KW