Modificarii ale Legii 10/1995

24 OCT

Modificarii ale Legii 10/1995

Dintre modificarile importante ale Legii 10/1995:
 
(i)              Reglementarea perioadei de garantie, care va fi prevazuta in contractele incheiate intre parti, in functie de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si durata minima a acesteia:
 
-        de 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A (constructii de importanta exceptional i.e: reactoare, baraje inalte etc ) si B (constructii de importanta deosebita i.e: cai ferate, sosele, poduri, porturi, aeroporturi, constructii social culturale cu aglomerari mari de oameni,)
-        3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C (constructii de importanta normala i.e:  cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale, etc) si
-        1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D (constructii de importanta redusa i.e: cladiri de locuinte parter sau parter si etaj, dependinte gospodaresti, constructii provizorii).
 
(ii)                Mentionarea expresa a obligatiei investitorilor de a efectua receptia la terminarea lucrarilor de constructii, precum si a receptiei finale la expirarea perioadei de garantie, sub sanctiunea platii unei amenzi in cuantum de la 20.000 lei pana 40.000 lei.
 
(iii)            Introducerea obligatiei proprietarului de a da in folosinta constructia doar dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si dupa obtinerea autorizatiilor potrivit legii, sub sanctiunea platii unei amenzi de la 20.000 lei pana 40.000 lei.
 
(iv)           Introducerea obligatiei administratorilor/utilizatorilor cladirii de a sesiza proprietarul in cazul aparitiei defectelor calitative in perioada de garantie stabilita potrivit legii.
 
(v)            Majorari ale cuantumului amenzilor care urmeaza a fi aplicate in cazul diferitelor contraventii in ceea ce priveste abaterea de la normele de calitate, cu titlu de exemplu, executarea unei constructii noi, a unei interventii la o constructie existenta, precum si desfiintarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia, fiind sanctionata cu amenda de la 20.000 lei pana 40.000 lei.
 
(vi)               Daca anterior, dreptul de a aplica parte din amenzile prevazute de lege se prescria in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei, potrivit noii reglementari, dreptul de a aplica amenzile prevazute se va prescrie in termen de 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor de constructii.