Rețele de apă canal

 
Rețelele edilitare de apă/canal sunt o parte substanțială a fiecărei economii dezvoltate ca urmare a necesității de apă curentă și de colectare corectă și eficientă, și de transport a apelor uzate rezultate.

Tipuri de servicii oferite:
  • consiliere, proiectare/autorizare și execuție a branșamentelor și extinderilor de conducte pentru alimentarea cu apă/canal sau a înființărilor de astfel de rețele;
  • instalații de canalizare menajeră și pluvială
  • sisteme de drenaj;
  • fose septice, separatoare de grasimi și hidrocarburi;
  • sissteme de irigare;


a1-1442565458.jpg
a3-1442565459.jpg
a4-1442565459.jpg
a5-1442565584.jpg