Stații de epurare și rețele de canalizare

 
Apele uzate sunt rezultatul activitătilor sociale și industriale ale comunităților omenești. Deversarea lor în mediul înconjurător fără o tratare corespunzătoare are efecte grave asupra calității vietii, asupra mediului și dezvoltării durabile. Menținerea calității apelor presupune purificarea lor până la aducerea la nivelul inițial, procedeu denumit epurarea apei.

Rețelele edilitare de apă/canal sunt o parte substanțială a fiecărei economii dezvoltate ca urmare a necesității de apă curentă și de colectare corectă și eficientă, și de transport a apelor uzate rezultate.

Tipuri de servicii oferite:
  • implementare stații de epurare ape uzate, bazine, decantoare, selectoare biologice;
  • clădiri administrative, laboratoare;
  • cămine tehnice;
  • rețele de canalizare ape uzate menajere și pluviale;
  • sisteme de drenaj fundații.
  • consiliere, proiectare/autorizare și execuție a branșamentelor și extinderilor de conducte pentru alimentarea cu apă/canal sau a înființărilor de astfel de rețele;
  • instalații de canalizare menajeră și pluvială
  • sisteme de drenaj;
  • fose septice, separatoare de grasimi și hidrocarburi;
  • sissteme de irigare;


ep1-1471338283.jpg
ep2-1471338283.jpg
ep3-1471338283.jpg
ep4-1471338284.jpg
ep5-1471338284.jpg
ep6-1471338284.jpg
ep7-1471338284.jpg
ep8-1471338284.jpg